September 19, 2022

Majidal test page

ICMS Prayer Iqamah Time
Monday, Jan 30, 2023
8 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:46 06:20
Sunrise
07:05
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:44 15:30
Maghrib 17:07 17:12
Isha 18:24 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Tuesday, Jan 31, 2023
9 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:46 06:20
Sunrise
07:04
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:45 15:30
Maghrib 17:09 17:14
Isha 18:26 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Wednesday, Feb 01, 2023
10 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:45 06:20
Sunrise
07:03
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:46 15:30
Maghrib 17:10 17:15
Isha 18:27 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Thursday, Feb 02, 2023
11 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:44 06:20
Sunrise
07:02
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:47 15:30
Maghrib 17:11 17:16
Isha 18:28 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Friday, Feb 03, 2023
12 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:43 06:20
Sunrise
07:01
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:49 15:30
Maghrib 17:12 17:17
Isha 18:29 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Saturday, Feb 04, 2023
13 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:42 06:20
Sunrise
07:00
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:50 15:30
Maghrib 17:13 17:18
Isha 18:30 19:00

13:45

Jumu'ah
ICMS Prayer Iqamah Time
Sunday, Feb 05, 2023
14 Rajab,1444
STARTS IQAMAH
Fajr 05:41 06:20
Sunrise
06:59
Dhuhr 12:06 13:15
Asr 14:51 15:30
Maghrib 17:15 17:20
Isha 18:31 19:00

13:45

Jumu'ah